از خر زودتر آمده ام..


در یکی از روزها ملا به خر هیزم بار می کند می اندازد به راه راست روستا که :
- تو از این راه راست برو ، من از این راه میان بر خواهم رفت.
ببینیم کی زود میرسد..
خر بی صاحب شروع می کند به چریدن .ملا به خانه که میرسد می پرسد :
- زن ، خر هنوز نرسیده ؟
زن می گوید :
- نه هنوز نرسیده.
ملا با دلتنگی می گوید :
میبینی که ؟ تو همیشه مرا سرزنش میکنی ، من تنبل هستم ، ببین ، من از خر زودتر آمده ام.


...Eşşəkdən tez gəlmişəm


 : Günlərin birində Molla eşşəyə odun yükləyib salır kəndə gedən düz yola ki
.Sən düz yol ilə get, mən bu kəsə yol ilə gedəcəyəm. Görək kim tez çatar -
 : Sahibsiz qalmış eşşək başlayır otlamağa. Molla evə gəlcək soruşur
?..Arvad, eşşək hələ gəlməyib
: Arvad deyir
. Yox, gəlməyib -
: Molla lovğa-lovğa deyir
...Görürsənmi? Sən elə həmişə məni danlayırsan ki, tənbələm. Bax, mən eşşəkdən tez gəlmişə-

*******

ملانصرالدین حیکایه لری ، ترجمه (چئویرن : اسد بهرنگی)آردینی اوخو
دوشنبه 10 دی 1397